Litteratur jeg støtter meg til

Litteratur jeg støtter meg til

Faglittertur

Lederskap og selvbedrag The Arbinger Institute

Superstar management Torgen Gammelgaard

Leadership secrets Michael Heath

Etikk, ledelse og samfunnsansvar Odd Nordhaug og Jørn Bue Olsen

Relasjonsledelse Jan Spurkeland

Gullfisk eller sardin? Liza Rudolfsson

Kulturpolitikk er kunst Jan Grund

Situasjonsbestemt ledelse Geir Thompson

Ledelse på godt og vondt Anders Skogstad og Ståle Einarsen