Styreleder og festivalprodusent for ASSITEJ festivalen 16-19. oktober 2013.

ASSITEJ Norge var stolte av å presentere noe av det fremste av scenekunst for et ungt publikum både fra Norge og fra Europa. Sjekk under hvilke forestillinger og seminarer vi presenterte.

Mungo Park/Bakgårdsteatret

”Opsang”

Medvirkende: Nicolai Jandorf, Signe Vaupel og Palle Klok

Regi/konsept/dramaturgi: Heinrich Christensen, Nils P. Munk, Rikke Bilde og Jonas Munck Hansen

www.mungopark.dk

Forstår du din tenåring? Denne forestillingen er en komedie for hele familien som slår om seg med musikalske bølle-bank og teatrale lusinger til ungdommen og deres forvokste ”medsammensvorne”.

”Opsang” er iscenesatt som en blanding av musikal og forelesning, musicalecture. Forestillingens to foredragsholdere forteller og synger om de syv dødens syndige tenåringer og deres skrøpelige mødre. Resultatet er avslørende teaterscanning av dagens tenårings-hjerner som både de unge og de voksne kan bli klokere av å se mens de ler. ”Opsang” er sett av 80 000 publikum så langt og er et dansk gjestespill under ASSITEJ festivalen.

De Dansers

”Café Ed Sanders”

Medvirkende: Maartje Pasman, Noemi Wagner, Blazer Jasinski, Josephine van Rheenen, Guy Corneille, Stephan Bikker, Hans Vermunt og Daan Crone.

Koreografi: Wies Merkx

www.dedansers.nl

”Café Ed Sanders” er et skjæringspunkt mellom rockekonsert og danseforestilling.

It started with a tickling in the throat, a cough, a grumble and then a gasp. The gasping became weeping, the weeping fell silent and suddenly a thunderstorm of tones broke out with a roar.”

De unge utøverne i “Café Ed Sanders” bygger en kafé, en fest, et møte med sine kropps-lyder, dans, ny-sirkus og vill musikk. Fem dansere og tre musikere komponerer et uttrykk som krysser genre grenser og som omgjør tilskuer til aktør. Få kan sitte stille på “Café Ed Sanders”. De Dansers er et nederlandsk gjestespill under ASSITEJ festivalen

CAMPO og Gob Squad

”Before your very eyes”

Konsept, design og regi: Gob Squad (Pascale Petralia, Johanna Freiburg, Sean Patten, Berit Stumpf, Sarah Thom, Bastian Trost & Simon Will).

Medvirkende: Martha Balthazar, Spencer Bogaert, Faustijn De Ruyck, Gust Hamerlinck, Zoë Luca, Jeanne Vandenkerckhove og Ineke Verhaegen.

www.campo.nu

”Before your very eyes” handler om å vokse opp hurtig og ønsket om å forbli et barn.

Du er vitne til syv liv. De er spilt i ”hurtig forover”. Du observerer en gruppe unge som sitter i et rom av fire glassvegger, som i en eksperiment boks. De ser inn i fremtiden når de vokser opp, og de ser tilbake på sin korte fortid.

For tre år siden ble en gruppe unge mennesker bedt om å intervjue seg selv jevnlig med kamera. De dokumenterte politisk utvikling, vanskelige relasjoner og personlige hendelser. Miksen av live performance og opptak snur opp ned på enhver ide om å bli klokere med alderen, og den unge uskyldens tid. Forestillingen er gjestespill fra Tyskland og Belgia under ASSITEJ festivalen.

LOOP LOOP LOOP

”The Silence of Leaving”

Kunstnerisk ansvarlig, regi: Laura Christina B Vallenes

Medvirkende: Kristina Knaben Hennestad, Laura Christina B Vallenes og Tone Martine Kittelsen og elever ved Vågsbygd videregående skole

Musikk: Leon Muraglia

Regikonsulent: Ida Fugli

Kostymekonsulent: Veronica B Vallenes

www.laurachristinabvallenes.blogspot.com

Til årets ASSITEJ festival har LOOP LOOP LOOP fått i oppdrag å lage en stedspesifikk forestilling i området rundt Kilden – Teater og konserthus i Kristiansand. De valgte å jobbe med et aktuelt temaet i år, nemlig stemmerett og likeverd i samfunnet. LOOP LOOP LOOP tok utgangspunkt i ungdoms egen opplevelse av å være deltagere i samfunnsdebatten og lagde denne performancen som foregår i parkeringshuset.

Foruten arbeidet med stedspesifikke strategier har ”The Silence of Leaving” blitt til ved hjelp av devising-metoden i samarbeid mellom en danser, to fysiske skuespillere og elever ved Vågsbygd Videregående Skole. Ved siden av temaet ”å være på reise” går også historien om de to søstrene fra “Amtmandens Døtre” av Camilla Collett, som skilles etter at den eldste må gifte seg med en mann hun ikke elsker.

Støttet av: Kristiansand kommune

Heine Avdal

”Box with holes”

Medvirkende: Michiel Reynaert

Koreografi/video: Heine Avdal

Kunstnerisk rådgiver: Yukiko Shinozaki

Teknisk ansvarlig: Hans Meijer

www.deepblue.be

”Box with holes” er en danseinstallasjon som spilles av en danser fortløpende i foajeen til Kilden under ASSITEJ festivalen. Én tilskuer besøker installasjonen av gangen. Hver tilskuer går igjennom en seanse, som varer i 15 minutter. Installasjonen utforsker forholdet mellom berøring og visualisering. Hvordan ser og erfarer vi mellommenneskelig interaksjon i en tid hvor vi kontakter hverandre i økende grad via teknologi? Målet er at tilskueren går igjennom en fysisk erfaring i løpet av forestillingen for å utforske om dette kan påvirke persepsjonen. Gjennom en forskyvning av sanseapparatets fokus blir tilskueren forsøkt satt i en annen mental tilstand. Tilskuerens oppmerksomhet er ikke bare konvensjonelt rettet utover,  men gjennom teknologien tilrettelegger ”Box with holes” også for å rette sansene innover.

Co-produsert av: Dans in Kortrijk (Belgia), BankART 1929 (Japan), Brakke Grond Theater (Nederland), BIT-Teatergarasjen (Bergen), Teaterhuset Avantgarden (Trondheim), Beursschouwburg (Brussels). Den første prototypen av installasjonen ble skapt av Heine Røsdal Avdal, Oliver Bokan og Andra Perrin gjennom laboratoriet “Now you can have the body you’ve (n)ever wanted” på Tanzquartier i Wien.

Støttet av:  Norsk Kulturråd og Fond for Lyd og Bilde.

Det Andre Teatret

”Father and Son in the 24th Century”

Medvirkende: Nils Petter Mørland og Simon Mørland

www.detandreteatret.no

Med innspill fra publikum som utgangspunkt, improviserer far og sønn frem fortellinger for både barn og voksne, men som regel improviserer de hva de best liker å lage historier om: laserpistoler, skumle typer og ukjente galakser. Simon ble 13 år denne sesongen, og det gjenstår å se om historiene de lager blir påvirket av tenårene eller at far drasser med seg en snikende 40-årskrise inn på scenen.

Forestillingen er en slags blanding av komedie og sci-fi-drama spilt av Nils Petter (40 år) og sønnen hans Simon (13 år). De veksler mellom sann-tid lek og populærkultur på måter som gir rørende innblikk i forhold mellom far og sønn med allmenn relevans.

NIE/Caers/Thuwis

”LØP”

Medvirkende: 19 ungdommer fra Østfold og Vest-Agder

Koreografi: Ives Thuwis, Gregory Caers og Simon de Winne

Prosjektledere: Kjell Moberg og Dagfinn Tutturen

www.nie-theatre.com

”LØP” er en cross-over dans- og teaterperformance basert på Ives Thuwis og Gregory Caers koreofrafi Rennens (2008). Prosjektet er todelt: en dokumentar, og en forestilling. Den inkluderer ungdom både med og uten kunstnerisk erfaring. Forestillingen er skapt med og utføres av atten gutter og en jente fra Akershus, Østfold og Vest-Agder. Dokumentar-delen vises i form av en videoinstallasjon med urban forankring som baserer seg på utøvernes forventninger og refleksjoner omkring deltakelsen i prosjektet. Begge koreografene, Caers og Thuwis, er kjent for deres bruk av ikke-profesjonelle ungdommer som utøvere på scenen sammen med profesjonelle dansere, noe man kan se i tilsvarende verker av Junges Ensemble Basel, Kopergietery og Junges Ensemble Stuttgart. ”LØP” er produsert til ASSITEJ festivalen 2013

Co-produsert av: Nevski Prospekt (Belgia), Østfold Teater og NIE (Norge), og Kopergietery (Belgia).Støttet av: Norsk Kulturråd.

 

Team Braza

”Fear Infection”

Medvirkende: Belinda Braza, Charlotte Korrell, Huyen Huynh, Victor Ødegaard Prag og Cassandra Moldenhauer.

Koreografi: Belinda Braza

Musikk: Miguel Perez/Belinda Braza

“Fear Infection” er en populærkulturell danseforestilling skapt av Belinda Braza, en av Norges suksessrike koreografer på dette feltet. Fem kvinnelige hip-hop dansere gir gjenneom et urbant fysisk formspråk, godt støttet av spesialkomponert musikk, uttrykk og fokus til frykt som tabubelagt emne. Temaet knyttes opp til mobbing, avvisning og det ikke å tørre å være seg selv. Man må lære å tro på seg selv for å kunne videreutvikles som individ.

 

 

INTERNASJONALT PRODUSENTFORUM

ASSITEJ Norge vil gjennom tre møter i Internasjonalt produsentforum videreutvikle scenekunst i lys av internasjonalt virke.

 

1. produsentforum

Panel: Jan Banstra (De Stilte, Nederland), Jan-Willem van Kruyssen (DSCHUNGEL WIEN Theaterhaus für junges Publikum)

Tema: Er scenekunst for ungdom i Europa i endring?

Er det nye ideologiske og økonomiske føringer som påvirker?

 

2. produsentforum

Panel: Henning Fanghau (Kinder und Teaterzentrum, Tyskland), Gouke Hilte (Tweetakt, Nederland), Fiona Ferguson (Imaginate Festival, Skottland)

Tema: Ulike reaksjoner på scenekunst fra unge og voksne

Hva er forskjellene på responsene fra et voksent og et ungt publikum?

 

3. produsentforum

Panel: Bendik Hofseth og Daniel Nordgård – begge fra UiA (Universitetet i Agder)

Tema: Praktiske og juridisk aspekter ved produksjon og turne internasjonalt

Hva er hovedutfordringene vedr rettigheter på musikk/tekst når man turnerer internasjonalt?

 

 

SEMINAR

ASSITEJ Norge vil gjennom dette seminaret iscenesette dialoger og diskusjoner der ungdom, utøvere, teaterteoretikere, scenekunstinteresserte og forskere tar del i hverandres perspektiver.

 

1. møte

Panel: Det Andre Teatret og NIE/Caers/Thuwis

Med utgangspunkt i forestillingene “LØP” og “Father and Son in the 24th Century” diskuteres hvorfor og hvordan engasjere og aktivisere ungdom gjennom scenekunst.

 

2. møte

Panel: LOOP LOOP LOOP

Med utgangspunkt i forestillingen “The Silence of Leaving” diskuteres hvordan kreative erfaringer forvandles til scenekunst i sammenheng med metodisk å ta ungdom inn som referanse i utviklingen av scenekunsten.

 

3. møte

Panel: Mungopark/BaggårdTeatret og De Dansers

Med utgangspunkt i forestillingen “Opsang” stilles spørsmålet om hvordan det motsatte av silkehansker, ja … regelrett angrep på ungdommen har gitt suksess?

Med utgangspunkt i forestillingen “Café Ed Sanders” stilles spørsmålet om det er en motsetning mellom et syn på teater som kunstverk og teater som møte?

 

4. møte

Panel: Elisabeth Helland Larsen og Shanti Brahmachari

Med utgangspunkt TABU i regi av ASSITEJ internasjonalt forteller Larsen om hva som ligger bak denne form for internasjonalt utvekslingsprosjekt, erfaringene fra det, og måter å utvikle TABU videre på.

Med utgangspunkt i TekstLab forteller Shanti Brahmachari om visjoner om og erfaringer med å utvikle nye scenetekster og historier av og med ungdom.

 

5. møte

Panel: ASSITEJ Norden

Spillemuligheter, støtteordninger og føringer for scenekunst for ungdom i de skandinaviske landene diskuteres.

 

6. møte

Panel: CAMPO/Gob Squad

Med utgangspunkt i forestillingen “Before your very eyes” vil man utveksle refleksjoner om metoder for å ta i bruk personers liv som materiale i en forestilling som tar i bruk vanlige folk som utøvere.