Bærums Verk Spillet viser i 2015 en nypremiere på Den skamløse enke på Ormekollen. Stykket er i sin helhet skrevet av dramatiker Bernt Kristian Børresen. Nypremieren er 4. juni kl 19.00.

Denne folkekomedien bygger på en faktisk hendelse i Bærum Verks historie, nemlig et mord. Enka Ulrikke Terjesdatter, spilt av Ellen Nikolaysen, klarer bare ikke å være lei seg for at mannen hennes omsider vandret heden. Hun bobler av frihetsfølelse, og kan bare ikke la være å synge, noe hennes svært så religiøse datter datter ikke helt klarer å takle. Legg så til våryr flirting, komiske situasjoner og et mord, og oppskriften til en vellykket kveld på Ormekollen ved Vertshuset på Bærum Verk er et faktum.

I andre roller finner du balnt annet Julie Marie Lindvik, Sindre Benedict Hendriks, Christoffer Emil Jørgensen.

Regi: Bjørn Birch