Årest Spill på Bærum Verk; FRIHETSDRØMMEN, viser Grunnlovshistorien fra en annen vinkel. Vi belyser lokale og nasjoanle hendelser som førte fram til de lokale Eidsvollsmennene møtte på Eidsvoll i april og mai dagene 1814. Vi ser etter kvinnenes tenkning og forsøk på å påvirke viktige historiske hendelser. De fleste Eidsvollsmennene hadde bakgrunn fra Amatørteaterbevegelsen. De hendelsene som forbinder Bærum og Verket med Eidsvoll, utspilles i år på en ny arena, idrettsplassen ved Ormekollen. Sentralt står selvsagt Falsen, Grunnlovens far. Bernt Kristian Børresen (dramatiker) har funnet nye opplysninger om ham, blant annet fra en kvinnelig forsker på 1920 tallet som totalt er oversett. Ellers møter vi både Grev Wedel og Peder Anker med sin sterke kone Karen.