Teksten i prosjektet Hva faen er problemet?, er skrevet av Marte Wexelsen Goksøyr. Arbeidstittel var: Dr Down – Men er det kunst?

Hva gjør du hvis legene ikke vil kjempe for deg? Hva gjør du hvis politikerne snur ryggen til deg, og er mer opptatt av å bli gjenvalgt enn å lytte? Hvis ingen ser ditt egentlige jeg, men bare at du tilhører en minoritet? Når vennene dine er de siste du kan be om hjelp, men det oppstår uenighet om basale verdier, hva gjør du da?

Hva faen er problemet? er et rop om å bli sett som de menneskene vi er i kraft av våre tanker, følelser, handlinger, og ikke bli satt i bås. Normalitetsnormen blir snevrere for hver dag. Vi blir reddere for det ukjente hver dag. Så vi spør: Er kunsten det eneste verktøyet vi har igjen som kan åpne øynene til de som ikke vil se?

Forestillingen Hva faen er problemet? stiller spørsmål ved kunstens vedtatte normer. Hva betyr kunst for vennskap og likeverd, identitet opp mot ideologi, toleranse og menneskeverd? Skuespillerne Marte Wexelsen Goksøyr og Sven Nordin bruker referanser fra egne liv. Hva står på spill når manglende resekt eller uenighet om kunstsyn kan ødelegge et vennskap? Kjernekarakterene er spørsmålstilleren satt i kontrast til det politisk korrekte og etablerte. Teksten er utviklet i samarbeid med skuespillerne, instruktør og ikke minst med dramaturgen Ragnhild Mærli på 3 verksteder, ett på Akershus Teater og to på Dramatikkens Hus.

Tematikk.

Normalitet og fordommer i forhold til hvem som kan bidra til og i etiske diskusjoner. Mange av de som faller utenfor et stadig snevrere normalitetsbegrep er utelatt fra å mene noe i det offentlige rom. De vurderes som mindre verdifulle, og derfor ikke-meningsberettigede på grunn av sin annerledeshet. Stadig ser vi at mennesker som tilhlører minoritetsgrupper tvinges til taushet; jøder, homofile, downs, romfolk, rusomane, innvandrere. Hva gjør det med menneskeverdet til et individ når man blir karakterisert som minoritet? Hva skjer med dette menneskets vennskap og nettverk? Alle har krav på å ha en stemme i det offentlige rom i all debatt.

Stab:

Skuespiller