På 1200-tallet lå det et lite klosterhospits ved Lima i Stensgard, hvor 6-8 munker hadde fast tilholdssted. Munkene førte med seg ny kunnskap til bygda, bl.a nye håndverksteknikker, kunnskap om nye planter og vekster og andre nye måter å utvinne ressurser fra naturen. Hovedoppgaven var allikevel å formidle den kristne tro, i et samfunn hvor Åsa-trua fortsatt var dominerende.  Klosterhospitset var et hvilested før Totenåsen for langveisfarende pilegrimer fra hele Europa, på vei til Nidaros. Klosterruinene eksisterer den dag i dag, men ligger delvis under vann i Hurdalsjøen, eller «Bjorvikvannet» som det het i middelalderen.

Les kritikken om Limaspillet her

Delvis basert på historiske fakta, og i stor grad basert på fri diktning, har manusforfatter Jorun MH Skryseth skrevet et teaterstykke som handler om pilegrimen Anne som stopper opp for å hvile ved klosterhospitset i Nannestad. Her får vi innblikk i konfliktene mellom de lokale fastboende og de gjennomreisende pilegrimene, i tillegg til en rørende kjærlighetshistorie mellom en av munkene og Anne.

Regi og dramaturgisk bearbeidelse: Bjørn Birch

Musikken er komponert av Trond S. Hultgren, og lager en stemningsskapende ramme rundt forestillingen. Det er ikke gjort forsøk på å lage tidsriktig middelaldermusikk, men heller lagt vekt på å underbygge tematikken rundt tvil og tro, samt tydeliggjøre kjærlighetshistorien i stykket.