Pensjonisten

Pensjonisten

pensjonisten-ny-page-1.jpgEn morsom halvtime

En yngre pensjonist i midten av femtiårene, som ikke lenger har jobb fordi firmaet han jobbet i måtte innskrenke, oppsøker skolen. Han vil fortelle om sin situasjon, det å være gammel og overflødig for tidlig, og hjelpeløs i forhold til å få jobb.

For ikke å bli avbrutt i sin historie, illuderer han å ”okkupere” skolen. Han viser hvordan han føler seg annerledes, overflødig, uønsket og at han føler seg plassert i en minoritetsgruppe han ikke føler tilhørighet til.

Pensjonisten snakker til elevene i en munter form, grensende til ”stand up”-formen. Han forteller om hvordan det er å være på gamlehjem, være ung pasient – trafikkoffer – på sykehjem, å være umyndiggjort og føle seg overflødig.

Han ønsker å bryte illusjonen yngre har av eldre, og eldres oppfatning av yngre mennesker. Han viser at det er store likhetstegn mellom gruppen av yngre og eldre, at de har mye til felles. Han snakker om menneskeverd. Begge grupper er ”unyttige og ikke inntekstbringende for samfunnet” sies det jo…

Spilt for 8.-10. trinn i 2002.