Styre og Foreningsleder i Kunstnerforeningen

Styre og Foreningsleder i Kunstnerforeningen

Årsmøtet i Kunstnerforeningen valgte nytt styre den 13.05.13. www.kunstnerforeningen.no  

Bjørn Birch ble valgt til ny Styre og Foreningsleder. Styret i Kunstnerforeningen 2013 er:

Bjørn Birch – styre og foreningsleder (teatergruppen)
Britt Juul – nestleder (billedkunstnergruppen)
Seppo Heinonen – (arkitektgruppen)
Tom Lotherington –  (forfattergruppen)
Bjørn Gjerstrøm – (musikergruppen)
Varamedlemmer:
Kari – Ann Grønnsund (teatergruppen)
Karl Hansen (billedkunstnergruppen)
Bjørn Egner – (arkitektgruppen)
Mona Levin – (forfattergruppen)
Guri Egge – (musikergruppen)

Kunstnerforeningen er en av Norges eldste foreninger. Det er ingen fagforening, men en genrell kunstnerorganisasjon, som i følge vedtektene skal:

  • – Fremme et sosialt forhold mellom kunstnere fra forskjellige faggrupper 
  • – Stimulere til kunstnerisk innsats ved å påskjønne fortjente kunstnere
  • – Yte økonomisk bistand til vanskeligstilte kunstnere 
  • – Ivareta kunstnernes interesser forøvrig
Kunstnerforeningen arbeider aktivt for å verve nye og yngre medlemmer innenfor alle foreningens faggrupper:
  • – Arkitektgruppen
  • – Billedkunstnergruppen 
  • – Forfattergruppen 
  • – Musikergruppen
  • – Teatergruppen