Teaterhistorier

”Teaterhistorier” eller ”Chat Noirs Historie”

To Fortellerteater forestillinger

Skuespiller og ide: BJØRN BIRCH

Bakgrunn:

Bakgrunnen og inspirasjonen til fortellerteater forestillingene ”Teaterhistorier” og ”Chat Noirs Historie” kommer fra lang erfaring med å tilrettelegge for kunst- og kulturopplevelser i sosiale institusjoner. Det ligger meg tungt på hjertet å produsere opplevelser for et publikum som selv ikke kan oppsøke en kunst- eller kulturarena som teatre og kulturhus.

Målet er:

Å fortelle kjente og ukjente, og ikke minst morsomme historier om teater som kunstform. Mest av alt velger jeg å hente fram minner om store scenekunstnere vi alle husker, og kanskje litt om noe og noen vi ikke husker. Dette, satt i sammenheng med å vise verdien av hva scenekunst kan bety for publikum, skal skape en munter opplevelse iblandet litt ettertenksomhet. For institusjoner der personalet ikke har opplevd de kunstnerne de her får møte, skaper dette et større dialog grunnlag mellom personalet og brukerne.

Relevans:

Historiene er relevante ikke bare for de som bor i Oslo, fordi kunstnerne jeg forteller om og viser videoklipp fra, er godt kjent både fra film, TV, musikk innspillinger og lokale besøk.

Minners betydning:

Å huske tilbake til tidligere kunstopplevelser, viser seg å medbringe ikke bare erindringen om selve den korte kunstopplevelsen. Den minner om kunstnerne generelt, sangene, klippet de er hentet fra. De settes automatisk i en større emosjonell sammenheng som er forbundet med mer enn den spesifikke opplevelsen av å ha sett kunstneren opptre. Hørt sangen framført. Kanskje for første gang. Førstegangsopplevelser er meget viktige i alle menneskers liv. For demente, som har mindre tilgang til deler av minnebiblioteket, vil ofte sanger eller kunstopplevelser kunne trigge en større minnekapital, om ikke annet så for en kort periode. Det viser seg også, slik jeg har sett det når jeg har spilt disse forestillingene, at særlig demente føler seg trygge fordi de gis tilgang til erindringer som nå kan komme frem igjen fra glemselen for et øyeblikk, eller kanskje for en lengre periode. Minner også om de menneskene man opplevet disse kunstnerne sammen med, og tiden man opplevde det i.

Praktisk info:

Det trengs en prosjektor med lyd tilgang på stedet, samt internett. Minimalt med spilleplass. Varighet tilpasses etter ønske, minimum varighet er 35 minutter opp til 60 minutter. Innhold tilpasses også publikum, og avtales spesifikt for hver spilte forestilling.

Pris skal diskuteres fra oppdrag til oppdrag. Utgangspunktet tas i at det kun spilles en forestilling, da er prisen 5000,- og forestillingen varer en time. For flere forestillinger innenfor en begrenset tidsramme kan prisen reduseres betydelig.

Innhold:

”Teaterhistorier”

 

Historien begynner meget kort med hva teater opprinnelig var helt tilbake i antikken. Deretter går historien til Norge, til tiden da Det Dramatiske Sælskab var for overklassen som f eks Eidsvollsmennene. Deretter går historien via Kristiania Teater på Bankplassen i Oslo, kunstnerne som satt på Engebret Café, Ibsen som spyttet snus og Munch som ble kastet ut av hovmesteren, via Centralteatret der det spøker, til Nationaltheatret og avslutter med et revy blikk på Rolf Just Nilsen. Jeg forteller om en rekke store scenekunstnere som Wenche Foss, Per Aabel, Aase Bye, Lalla Karlsen og Leif Juster med mangle flere, som jeg også viser klipp fra.

Forestillingen kan også om ønskelig inneholde André Bjerkes dikt: ”Gjør kunsten nytte?” og / eller ”Syndefall” om det enten er av interesse eller passer til publikum. Andre dikt kan også framføres om det meldes i god tid.

 

”Chat Noirs Historie”

Forestillingen begynner med å fortelle om Bokken Lasson, som startet Nordens første Kabaret scene i Kristiania i 1916. Hun tilhørte Kristiania Bohemen, og var en pioner både som sanger og teatersjef. Teatrets første tilholdssted var Tivoli vis a vis Nationaltheatret, og flyttet til Klingenberg gaten 5 i 1936. Historien går gjennom flere teatersjefer, via 2. Verdenskrig og fram til vår tid, med glimt fra Chat Noirs scene.

Jeg forteller noen historier og spiller klipp fra Bokken Lasson, Lalla Karlsen, Einar Rose, Leif Juster, Per Quist, Jens Book Jensen, Kari Disen, Egil Monn Iversen, Sølvi Wang, Einar Schanke, Elsa Lystad, Hege Schøyen, Grethe Kausland, Anne Marit Jacobsen og Rolf Just Nilsen.

Forestillingen kan også om ønskelig inneholde André Bjerkes dikt: ”Gjør kunsten nytte?” og / eller ”Syndefall” om det enten er av interesse eller passer til publikum. Andre dikt kan også framføres om det meldes i god tid.

Skuespiller: Bjørn Birch

Kort sagt – riktig gode gamle historier.